Câu hỏi Cách lấy mã nguồn Unity Dash và biên dịch nó


Hey Guys Tôi đang cố gắng để tạo ra một môi trường Desktop bằng cách sử dụng compiz như quản lý cửa sổ và docky và tôi muốn Unity Dash là launcher ứng dụng mặc định vì vậy tôi muốn biết làm thế nào để có được nguồn dash thống nhất và biên dịch nó.


2
2018-03-17 12:29


gốc


unity.ubuntu.com/getinvolved/development/unity - Radu Rădeanu


Các câu trả lời: