Câu hỏi Tại sao các nút thu nhỏ và tối đa hóa "quanh co"?


Xin lỗi nếu tiêu đề không chỉ mang tính mô tả, nhưng tôi không biết cách mô tả điều này:

enter image description here

Nó chỉ xảy ra khi các cửa sổ được phóng to.


2
2018-02-19 22:38


gốc


Điều này trông giống như một lỗi đồ họa. Bạn có thể cố gắng thay đổi chủ đề và xem nó có tồn tại hay không và nó có dành riêng cho chủ đề Unity mặc định hay không. Ngoài ra, hãy cung cấp một số thông tin về card đồ họa và trình điều khiển của bạn để mọi người có thể trợ giúp. - animaletdesequia
Tôi đã sử dụng một chủ đề khác và thanh tác vụ thậm chí không xuất hiện. Bức ảnh này là từ dấu gạch ngang Unity. - user189199
Card đồ họa của tôi là AMD Radeon HD 6310. Tôi không sử dụng trình điều khiển chủ sở hữu vì cài đặt luôn không thành công. - user189199


Các câu trả lời: