Câu hỏi Tôi có phát lại video kém trên Ubuntu 13.10 với bộ xử lý hình ảnh AMD E2


Tôi đang chạy Ubuntu 13,10 trên một máy tính xách tay HP 2000 với một bộ xử lý tầm nhìn AMD E2 và ram 4GB. Bây giờ các nhà sản xuất của AMD tuyên bố nó được cho là để phát lại video tuyệt vời ở HD nhưng ở 720p tôi nhận được choppy video playback chỉ chạy firefox hoặc cho vấn đề đó crom. Mọi lời khuyên.


2
2018-01-25 22:33


gốc
Các câu trả lời: