Câu hỏi Thiếu Trình quản lý đăng nhập SLiM của Unity Desktop / w


Cách đây không lâu, tôi đã cài đặt SLiM (Trình quản lý đăng nhập đơn giản) với tư cách là Trình quản lý đăng nhập của tôi cho Ubuntu 13.04, chỉ cần dùng thử để thay thế Trình quản lý đăng nhập Ubuntu mặc định.

Sau khi cài đặt thành công SLiM, tôi đã thử nghiệm nó bằng cách đăng xuất và sau đó lại đăng nhập, tuy nhiên sau khi đăng nhập lại, giao diện người dùng Unity Desktop bị thiếu và sẽ không hiển thị lại cho đến khi tôi nhấn Ctrl+Alt+T và nhập unity vào Terminal để đưa nó trở lại một lần nữa, tôi chỉ muốn biết làm thế nào tôi có thể có được Unity để tải đúng sau khi đăng nhập với SLiM vì vậy tôi không phải làm điều này trên mỗi đăng nhập.

Một vấn đề khác mà tôi gặp phải với SLiM, hoặc không phải SLiM nhưng Ubuntu, tôi đã tạo một người dùng bình thường mới, tuy nhiên khi tôi cố gắng đăng nhập với người dùng đó, tôi nhận được thông báo lỗi

Không thể thực thi lệnh đăng nhập

và trả lại cho tôi về Đăng nhập SLiM, tôi đã đọc một chút trên Google, nhưng không có gì quá cụ thể về cách khắc phục sự cố đăng nhập của người dùng này. Tôi đã cố gắng tạo người dùng mới này thông qua CLI, nhưng tôi nghĩ tôi có thể làm hỏng nó mặc dù tôi đã gõ đúng, vì tất cả những gì tôi gõ là;

adduser --comment "temporary user" user001

Không chắc đó có phải là cách tạo người dùng mới đúng không, nhưng sửa tôi nếu tôi sai. Tôi đang cố gắng tìm hiểu làm thế nào để thêm và tạo người dùng mới thông qua CLI thay vì GUI như là một thực hành tốt nếu tôi cần thiết để kiểm tra một cái gì đó.


2
2018-01-20 02:50


gốc
Các câu trả lời: