Câu hỏi Tại sao màn hình của tôi lại có màu xanh?


Tôi đang chạy Ubuntu 12.04 trên một máy tính xách tay HP với một màn hình bị hỏng. Tôi có nó nối với một màn hình bên ngoài. Nó đã được chạy tốt theo cách này cho gần một năm, nhưng bây giờ màn hình là màu xanh. Tôi đã kiểm tra màn hình, cáp, thậm chí mượn một cơ sở mở rộng và sử dụng những kết quả đầu ra và nó vẫn làm điều đó.


2
2017-10-09 23:11


gốc


Điều gì đã xảy ra trước khi thay đổi màu sắc? Cập nhật? Đã cài đặt phần mềm mới? v.v. - Devyn Collier Johnson


Các câu trả lời:


Thông thường điều này sẽ do lỗi phần cứng gây ra. Nếu bạn đã thay dây cáp, hãy thử một màn hình khác. Nếu màn hình khác hoạt động, thì vấn đề là màn hình. Nếu một màn hình khác vẫn còn màu xanh, thì có thể là bảng mẹ.

Một cách nhanh chóng để nói, là màu xanh trong khi khởi động? Nếu vậy, nó là phần cứng (đặc biệt nếu nó trong BIOS POST).


0
2017-10-09 23:28