Câu hỏi Có cần phải thay đổi tên máy chủ sau khi sao chép vào nhiều máy không?


Tôi nhân bản nhiều máy tính xách tay trong một môi trường học với edubuntu 12.04. Có một số sự cố mạng đã dẫn đến các máy không kết nối với mạng không dây. Có tất cả 130 máy mà tôi đã triển khai. Tôi chưa thay đổi tên máy chủ. Điều đó có giải quyết được sự cố mạng không?


2
2017-09-16 15:36


gốc
Các câu trả lời: