Câu hỏi Làm thế nào để hoán đổi Alt trái với Win bên trái và sử dụng Alt trái làm chọn cấp 3?


Làm thế nào tôi có thể làm những việc như trao đổi trái Alt với trái Thắng lợi và sử dụng trái Alt làm người chọn cấp 3?

Nếu tôi sử dụng cả hai trao đổi không có hiệu lực nhưng tôi Alt chính là trình chọn cấp 3 và Thắng lợi phím mở lời nhắc chạy (?). Không biết nó được gọi như thế nào. Tôi đã thử xmodmap để thay đổi các phím nhưng không thành công.

Tôi đang sử dụng tiếng Đức (Macintosh) làm bố cục bàn phím.

Cảm ơn vì bất kì sự giúp đỡ.


2
2017-08-11 03:52


gốc


Làm Điều này, Cứu giúp? - Mitch♦
Tôi không nghĩ bạn nên sử dụng xmodmap. Trong mọi trường hợp, xkb được ưu tiên hơn xmodmap ngay bây giờ (mặc dù tài liệu là khủng khiếp). Tôi có hiểu chính xác rằng bạn muốn Alt chính là trình chọn cấp 3 của bạn và thể chất của bạn Win chìa khóa để làm việc như Alt bổ nghĩa? Tôi đoán bạn đã sửa đổi cài đặt hệ thống? (Tôi chạy KDE, nhưng tôi cho rằng cài đặt Unity tương tự, nếu đó là những gì bạn đang sử dụng?) Bạn có thể mở terminal và chạy không setxkbmap -query? - Sparhawk
Đầu ra là: quy tắc: evdev mô hình: pc105 bố trí: de biến thể: mac tùy chọn: lv3: lalt_switch, altwin: swap_lalt_lwin Chủ yếu tôi muốn trao đổi Alt và Win chìa khóa và sử dụng Alt ảo (vật lý giành chiến thắng) như 3 cấp chooser. (Xin lỗi về định dạng tôi khá mới đối với cộng đồng ubuntu và xin lỗi về ngữ pháp) - Xaron


Các câu trả lời: