Câu hỏi Cài đặt bảng điều khiển không xuất hiện trên alt + nhấp chuột phải sau khi cài đặt 12.04


Tôi đã thử alt + nhấp chuột phải, siêu + alt + nhấp chuột phải, 1. alt (giữ) 2. siêu (giữ) 3. nhấp chuột phải và nhiều "sửa chữa" khác được tìm thấy trong askubuntu nhưng không ai trong số họ làm việc. Ai giúp tôi với?


2
2017-08-03 18:03


gốc


Để làm rõ, bạn đang sử dụng Gnome Panel / dự phòng? Xin vui lòng chỉnh sửa câu hỏi để bao gồm điều này. - edwin


Các câu trả lời: