Câu hỏi Làm cách nào để cài đặt máy in USB Livebox làm máy in mạng?


Tôi hy vọng một người nào đó đã tìm ra điều này bởi vì tôi đã dành nhiều ngày với google cố gắng để theo dõi các giải pháp.

Tôi đã chán ngấy với microsoft Win XP và 7 và quyết định thử ubuntu 12.04 trên một chiếc laptop dự phòng (Dell E6400). Mọi thứ diễn ra tốt đẹp - tôi đã kết nối với bộ định tuyến Livebox bằng wifi, tôi có thể xem và truy cập ổ cứng ngoài được kết nối với USB Livebox và tôi có thể kết nối máy in USB Pixma iP5000 cục bộ với máy tính.

Các bánh xe đã tắt khi tôi cố gắng kết nối máy tính LTS ubuntu 12.04 với máy in (Canon Pixma iP5000) hiện được kết nối với USB trên Livebox. Tôi chưa gặp phải bất kỳ sự cố nào khi kết nối với máy in được nối mạng này bằng máy Win XP qua wifi.

Tôi đã thử 3 cách để sử dụng thêm máy in qua mạng bằng công cụ trong Ubuntu 12.04 LTS:

 1. Tìm máy in mạng

  • Tôi đã tìm kiếm máy in (192.168.1.1 - địa chỉ IP của hộp thư trực tiếp) và công cụ này nhanh chóng tìm thấy "Máy in cổng của tôi" mà nó kết nối ipp://192.168.1.1:631/printers/gateway-usb-printer.
  • Tôi đã sử dụng công cụ tìm trình điều khiển để cài đặt Canon PIXMA iP5000-CUPS+Gutenprint V5.2.8-pre1. Đây là trình điều khiển tương tự hoạt động khi máy in được gắn vào máy tính qua kết nối USB.

  • Khi tôi cố gắng in một trang thử nghiệm, tôi nhận được một dấu hiệu Idle - Printing page 1, 20%

  Tôi đã điều tra bằng cách sử dụng công cụ CUPS trong Firefox. Công cụ CUPS 1.5.3 hiển thị thông báo lỗi: bị hủy bỏ unable to add document to print job.

 2. App Socket / HP Jet Direct

  • Tôi đã nhập máy chủ lưu trữ 192.168.1.1 cổng 9100. Công cụ thiết lập kết nối socket:/192.168.1.1:9100 và sử dụng cùng trình điều khiển in trong (1) ở trên.

  Khi tôi in một trang thử nghiệm, tôi nhận được một tin nhắn processing - the printer is busy. Không có gì xảy ra cả.

 3. Máy in Windows qua SAMBA Công cụ tạo kết nối "smb: ///192.168.1.1%3A631" và tôi lại sử dụng trình điều khiển máy in tương tự ở (1) ở trên.

  Khi tôi in một trang thử nghiệm, tôi nhận được một tin nhắn Processing - unable to connect to CIFS host, will retry in 60 seconds. Công cụ CUPS cho biết Connection failed: NT_STATUS_BAD_NETWORK_NAME.

Ai đó có thể giúp tôi tìm ra những gì đang xảy ra ở đây không? Tôi rất muốn có được máy in này làm việc trên mạng như là cơ sở của dự án của tôi là tạo ra máy tính xách tay hướng ubuntu mà tôi có thể sử dụng để in và chia sẻ tệp với các máy tính khác của tôi qua mạng wifi trực tiếp.

Tôi muốn đánh giá cao các hướng dẫn cụ thể để có được máy in (kết nối bằng USB với bộ định tuyến wifi Livebox) để kết nối qua mạng wifi với máy tính xách tay của tôi.

Cảm ơn!


2
2018-03-28 21:34


gốc
Các câu trả lời: