Câu hỏi tua đi / lùi lại hoặc chuyển đến thời gian cụ thể trong video minidlna truyền trực tuyến nội dung lên TV


Tôi đang sử dụng thành công minidlna để truyền nội dung giữa máy tính xách tay Ubuntu 12.04 của tôi và TV thông minh Samsung với hệ thống AllShare. Vấn đề duy nhất tôi thấy là không có cách nào để chuyển đến một điểm cụ thể cho video. Ví dụ: nếu tôi muốn chuyển tiếp nhanh đến một nửa video đang được phát trực tuyến, tôi có thể làm như thế nào?


2
2017-12-01 16:20


gốc


Đây là cách chúng tôi thực hiện: trên điều khiển từ xa để TV bỏ qua hoặc lùi lại bằng các phím mũi tên, nhấn INFO cho dòng thời gian. Để chuyển đến một thời điểm cụ thể trong một bộ phim, nhấn TOOLS cho menu trên màn hình để bật tìm kiếm thời gian. - Takkat
@ Takkat tại sao bạn không viết đó là câu trả lời? - Braiam


Các câu trả lời: