Câu hỏi Tôi có thể chạy Balloons.IO bằng gravityonmars không?


Tôi tự hỏi nếu tôi có thể chạy Balloons.IO một dự án nguồn mở trên Ubuntu Server của tôi?


2
2017-08-06 20:16


gốc
Các câu trả lời:


Câu trả lời ngắn gọn: Có, bạn có thể.

Dự án dường như sử dụng node.js và redis, cả hai đều có sẵn trong kho lưu trữ Ubuntu.

Kho lưu trữ của Balloons.IO thậm chí có một số tài liệu cài đặt: https://github.com/gravityonmars/Balloons.IO/blob/master/README.md


0
2017-08-06 21:19