Câu hỏi Tôi đang sử dụng máy tính xách tay Dell XPS. Core i5; Độ sáng của màn hình không bao giờ giảm [đóng]


Độ sáng của màn hình của tôi không bao giờ giảm khi sử dụng các phím chức năng cũng như khi tôi thay đổi cài đặt trong quản lý nguồn điện.

tôi cũng khởi động lại máy tính xách tay sau khi thay đổi cài đặt nhưng độ sáng giảm dần.

Hãy giúp tôi! Trân trọng, Shantanu.


2
2017-10-07 03:17


gốc


Câu hỏi này dường như bị bỏ qua, nếu bạn đang gặp sự cố tương tự, vui lòng đặt một câu hỏi mới với các chi tiết liên quan đến vấn đề của bạn. Nếu bạn cảm thấy câu hỏi này là không phải bị bỏ rơi, vui lòng gắn cờ câu hỏi giải thích điều đó. Tôi đang gắn cờ điều này để đóng cửa. Trân trọng, - Ringtail


Các câu trả lời: