Câu hỏi Google Desktop có thể được sử dụng với 12.04 không?


Tôi muốn sử dụng Google Desktop với ubuntu 12.04. Tôi đã nhìn thấy (cũ) thông báo của Google Desktop bị ngưng; điều này có thể vậy không?


1
2017-08-10 06:40


gốc
Các câu trả lời:


Google Desktop đã bị ngưng Tháng 9 năm 2011, vì vậy câu trả lời đúng ở đây là 'Google Desktop không còn được sử dụng nữa'. Nó không nhận được bản cập nhật hoặc bản vá bảo mật, vì vậy nó không được khuyến khích sử dụng nó.

Bạn cần tìm một giải pháp thay thế như vật dụng Plasma của KDE hoặc Conky.


5
2017-08-10 06:52Một lựa chọn tốt khác là Recoll (sudo apt-get install recoll). - Greg Marks


Như Tom chỉ ra, có vấn đề bảo mật nhưng nếu đó không phải là một vấn đề trong tình huống của bạn, bạn có thể tìm thấy gói google-desktop-linux cũ đây. Nó sẽ cài đặt trên các phiên bản mới hơn của Ubuntu.


2
2017-12-14 20:05