Câu hỏi Có an toàn khi thay đổi hệ thống python3 để trỏ tới python3.4 trên Ubuntu 12.04 không?


Tôi đã cài đặt python3.4 từ deadsnakes repovà tôi muốn biến nó thành python3 mặc định của tôi (hiện tại là python3.2). Có an toàn để chỉ cần thay đổi liên kết python3?

sudo ln -s /usr/bin/python3.4m /usr/bin/python3

Có các thành phần hệ thống sẽ chết do không có khả năng làm việc với python3.4 thay vì python3.2 không?


1
2018-02-22 02:48


gốc


Tại sao không virtualenv? Có vẻ an toàn hơn nhiều. - muru


Các câu trả lời:


Nếu bạn làm điều đó

  • python3.4 sẽ không tìm thấy các mô-đun được cài đặt ở những nơi như /usr/lib/python3.2/. Bao gồm tất cả các mô-đun được trình quản lý gói cài đặt.
  • các mô-đun có chứa các biên dịch lib nhị phân đối với Python 2.3 có thể sẽ không hoạt động nếu không biên dịch lại.

Điều đó có nghĩa rằng hầu như tất cả các chương trình từ kho chính thức cần Python3 sẽ ngừng hoạt động.


4
2018-02-22 10:54