Câu hỏi Cách giữ tất cả lịch sử bash


Tôi muốn giữ bản sao của mình và tất cả các lệnh bắt đầu bằng một khoảng trắng. Làm thế nào để làm điều đó? Tôi không có ý tưởng phải làm gì. Thời gian qua, tôi đã làm rối tung bash không có gì làm việc sau đó.


1
2017-08-09 16:36


gốc
Các câu trả lời:


Mở .bashrc sử dụng trình soạn thảo yêu thích của bạn, ví dụ:

gedit ~/.bashrc

Sau đó tìm:

HISTCONTROL=ignoreboth

Thay đổi nó thành:

#HISTCONTROL=ignoreboth

Và lưu tệp.

Bây giờ, các lệnh và lệnh được sao chép bắt đầu bằng dấu cách sẽ được lưu trong lịch sử bash của bạn.


2
2017-08-09 16:40