Câu hỏi IDE trực tuyến với không gian làm việc Ubuntu?


Có bất kỳ IDE trực tuyến nào ở đó có trình biên dịch Linux và / hoặc không gian làm việc Ubuntu / Linux không?

Tôi thường làm việc xa nhà trên các dự án Linux, và thường là trên máy tính Windows, vì vậy nó sẽ là tuyệt vời nếu tôi có thể quản lý để kiểm tra các dự án của tôi trực tuyến; nếu tôi không thể quản lý tại địa phương.


1
2017-12-16 15:40


gốc
Các câu trả lời:


Tôi đã tìm thấy một điều tuyệt vời:

Cloud9

Cloud9 kết hợp trình soạn thảo mã trực tuyến mạnh mẽ với không gian làm việc đầy đủ trên Ubuntu trong đám mây

Bạn có thể cài đặt phần mềm Linux, chỉnh sửa các tệp từ thiết bị đầu cuối tích hợp, sử dụng Python Python tương tác và có lẽ những thứ khác mà tôi chưa phát hiện ra =)

Bạn có thể tìm hiểu thêm một chút đây.


2
2017-12-16 15:45đẹp, là không gian làm việc sử dụng 14.04? làm thế nào để cấu hình các phiên bản? - Ravan
nó rất hữu ích cho tôi :) - Ravan