Câu hỏi Khôi phục hệ thống tập tin bằng cách sử dụng Ubuntu


Tôi đã tích lũy được một số máy tính không thành công và muốn lấy tất cả dữ liệu từ chúng.

Họ đều có một số hình thức của Windows và tôi muốn biết liệu có thể loại bỏ ổ đĩa cứng của họ và cài đặt chúng vào một máy chủ chạy Ubuntu từ một live-usb hoặc là có một cách tốt hơn?


1
2018-06-08 08:25


gốc
Các câu trả lời:


Có, Ubuntu có khả năng gắn NTFS (và FAT32) hệ thống tệp theo mặc định, do đó, di chuyển các loại ổ đĩa của bạn vào một máy duy nhất, sau đó khởi động nó từ một live-usb sẽ làm cho chúng có thể truy cập được.

Tôi cũng khuyên bạn nên xem qua các liên kết sau một cách chi tiết vì chúng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những gì bạn đang cố gắng làm:


2
2018-06-08 09:39