Câu hỏi Làm cách nào để khôi phục phân vùng trao đổi mà tôi vô tình xóa?


Tôi vô tình xóa phân vùng trao đổi của tôi thông qua gparted.

(Tôi vẫn đăng nhập vào hệ thống để khôi phục nên dễ dàng hơn) Ai đó có thể giúp tôi xin vui lòng? Tôi không chắc chắn làm thế nào để cấu hình nó vì cài đặt Ubuntu đã làm nó tự động.

Hiện có 3 phân vùng:

 /dev/sda1 -> Ubuntu installation root, mounted at '/'

 /dev/sda2 -> Windows partition

 /dev/sda3 -> Fedora partition

/dev/sda4 nếu im không nhầm là phân vùng trao đổi (kích thước 4GB)


11
2017-08-26 18:18


gốc
Các câu trả lời:


Chỉ cần sử dụng gparted lần nữa để tạo thêm /dev/sda4 phân vùng và định dạng nó thành loại "trao đổi linux".

Thí dụ:

 • Ở đây, tôi đã xóa /dev/sda6 phân vùng trao đổi trong không gian được đánh dấu:

  enter image description here

 • Nhấp chuột phải vào không gian chưa được phân bổ đó và nhấp vào Mới; chọn loại "linux-swap", nhấp vào Thêm:

  enter image description here

 • Áp dụng các thay đổi

 • Nhấp chuột phải vào phân vùng trao đổi mới và chọn "swapon":

  enter image description here

 • Trừ khi bạn xóa nó, mục nhập trao đổi trong /etc/fstab vẫn nên ở đó.

  • Kiểm tra từ các thiết bị đầu cuối với: grep swap.*sw /etc/fstabvà bạn sẽ thấy một dòng dài như:
  UUID = adc15cab-1cd4-4278-9a1d-59016cced6dd không trao đổi sw 0 0
  • nếu bạn đừng thấy một dòng như vậy, lấy UUID bằng cách sử dụng sudo blkid | grep swapthêm vào một dòng ở định dạng này để /etc/fstab.

  • Nếu bạn thấy một dòng như vậy, nhưng UUID không khớp với những gì được trả về bởi blkid, sau đó chỉnh sửa fstab để khớp. (Lưu ý: Dòng trong fstab không được nhận xét, nghĩa là không nên bắt đầu bằng #.)

 • Chạy free -m để xác minh phân vùng trao đổi đang hoạt động.


23
2017-08-26 18:24Tôi không thấy phân vùng trao đổi được liệt kê trong fstab. Mục nhập sda * duy nhất trong fstab là sda1 (đó là thư mục gốc '/') - Adonis K. Kakoulidis
@Varemenos: vui lòng xem câu trả lời đã chỉnh sửa. - ish
@izx cool! Cảm ơn các thủ thuật! Tôi đã áp dụng nó với một VM ubuntu đã được thay đổi kích thước gần đây trong VirtualBox! Nó hoạt động như một say mê! - Mario Ruiz