Câu hỏi Lý do cho apparmor = "DENIED" hoạt động = "mở" là gì


Jan 26 13:25:27 nanak-P570WM kernel: [ 3184.247986] type=1400 audit(1390703127.047:85): apparmor="DENIED" operation="open" parent=2911 profile="/usr/lib/telepathy/mission-control-5" name="/home/jagat/.config/dconf/user" pid=7426 comm="mission-control" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1001 ouid=0

Tại sao lại ở trên thư trong kern.log và cách khắc phục nó.


1
2018-01-26 02:31


gốc


Câu trả lời của tôi có trả lời câu hỏi của bạn hay bạn đang tìm kiếm điều gì đó khác? - Seth♦


Các câu trả lời:


Các nhiệm vụ-kiểm soát-5 quá trình đã cố gắng mở và đọc /home/jagat/.config/dconf/user tập tin và Apparmor dừng lại.

tôi không chắc tại sao nhiệm vụ kiểm soát muốn đọc tập tin đó, nhưng trừ khi bạn đã được tinkering với apparmor hoặc nghĩ rằng bạn đang gặp vấn đề vì điều này, bạn không cần phải thực hiện bất kỳ hành động.


2
2018-01-26 23:59