Câu hỏi Các tập tin thực thi, văn phòng, phương trình toán học [đã đóng]


Tôi là sinh viên về kĩ nghệ phần mềm, vì vậy cho những mục đích đó, tôi cần một số phần mềm để chạy nó.

Tôi phải tạo ra các chương trình c ++ và tôi đã có một môi trường phát triển. Nhưng không biết ở đâu và làm thế nào tôi sẽ chạy các tập tin thực thi của .exe trong thiết bị đầu cuối, như tôi sử dụng để chạy chúng thông qua dấu nhắc lệnh.

Điều thứ hai là, phần mềm nào sẽ được sử dụng để chạy thay cho từ và excel?

Đối với các đối tượng toán học, tôi sử dụng MathType, phần mềm này có hoạt động không? Và nếu không, thì tôi có thể sử dụng những gì để gõ phương trình toán học, như phân số, squareroot, dẫn xuất, v.v.

Và phần mềm nào có thể được sử dụng để tạo biểu đồ và biểu đồ lưu lượng?


1
2018-01-23 08:53


gốc


Tôi không chắc chắn về MathType như tôi đã không sử dụng nó nhưng bạn có thể sử dụng gói MS Office của bạn bằng cách sử dụng wine thi hành .exe các tập tin. Chúng ta đang nói về phiên bản MS Office nào? - AzkerM
Nó được ưa thích nếu bạn có thể đăng câu hỏi riêng biệt thay vì kết hợp các câu hỏi của bạn thành một câu hỏi. Bằng cách đó, nó giúp mọi người trả lời câu hỏi của bạn và những người khác cũng tìm kiếm một trong những câu hỏi của bạn. Cảm ơn! - kiri


Các câu trả lời:


Trừ khi bạn sẵn sàng chấp nhận một bộ công cụ mới, thay vì sử dụng các công cụ cũ thông qua rượu nho, một thay đổi đối với Ubuntu không có nhiều ý nghĩa với tôi.

Tôi chắc rằng có rất nhiều người có thẩm quyền ở đây có thể đưa ra lời khuyên về việc biên dịch chéo trong Eclipse (hoặc bất kỳ IDE nào khác) trong Ubuntu.

LibreOffice với các mô đun của nó (Writer, Calc, Impress) là một sự thay thế tốt cho MS Office (MSO). LibreOffice Writer đi kèm với một trình soạn thảo phương trình, có thể so sánh được với MSO. Cái thứ hai là một phiên bản rút gọn của MathType.

Nếu bạn muốn đánh máy toán học, đồ thị, biểu đồ, v.v. chất lượng cao, hãy cân nhắc đưa ra Mủ cao su một cơ hội.


2
2018-01-23 09:48Dear Sir, bạn đã đưa ra câu trả lời tốt nhưng, tôi đã không hiểu rượu là gì và cuối cùng bạn nói để cung cấp cho một sự thay đổi latex, latex là gì? Tôi hoàn toàn mới. - Aamir