Câu hỏi Cách tìm tệp của tôi


Vì vậy, đây là lần đầu tiên tôi sử dụng Linux, và tôi hoàn toàn không thể hình dung ra được. Vấn đề duy nhất tôi gặp phải là tôi không thể tìm thấy các tập tin tôi đã có khi tôi đang sử dụng Windows. Ai đó có thể giúp tôi với điều này?


1
2018-01-21 09:33


gốc


Bạn có chắc là bạn không xóa đĩa trong khi cài đặt? ;) - aioobe


Các câu trả lời:


Phân vùng Windows, nếu có, được hiển thị từ trình quản lý tệp của chúng tôi có tên là Nautilus.

Thí dụ:

enter image description here

Ở phía bên trái có các phím tắt cho các thư mục, trong số đó cũng là các phân vùng Windows.

Bạn có thể vào Nautilus bằng cách nhấn vào biểu tượng thư mục trên trình khởi chạy hoặc bằng cách nhấn phím Windows và sau đó tìm kiếm nautilus.


2
2018-01-21 09:38