Câu hỏi Làm thế nào để cài đặt gói 'pgfplot' trong Lubuntu?


Làm thế nào tôi có thể cài đặt pgfplot gói trong Lubuntu? Để biết thông tin, tôi sử dụng TeXstudio, tôi đã tìm kiếm trong một thời gian cho một công cụ WYSIWYG có thể quản lý các gói TeX nhưng không tìm thấy.


1
2018-01-19 13:19


gốc
Các câu trả lời:


Tập tài liệu amsrefs.sty và pcatcode.sty không được bao gồm trong gói texlive-latex-base vì vậy đó có lẽ là lý do tại sao bạn được thông báo rằng thư mục không tồn tại.

Các tệp bạn đang tìm kiếm được tìm thấy trong một gói TeX Live khác, cụ thể là texlive-bibtex-extra. Cài đặt nó và tài liệu của bạn nên biên dịch. Để cài đặt nó, ví dụ:

sudo apt-get install texlive-bibtex-extra


2
2018-01-19 14:17Xin lỗi, nhưng làm thế nào điều này có thể trả lời câu hỏi của tôi?