Câu hỏi Làm thế nào để gắn Btrfs với “errors = remount-ro” tương đương?


Btrfs không xuất hiện để hỗ trợ lỗi = remount-ro. Trong / etc / fstab, tôi có thể sử dụng tùy chọn nào với Btrfs để đạt được kết quả tương đương như "errors = remount-ro"?


1
2018-01-13 18:29


gốc


Btrfs dường như đã gắn kết chỉ đọc khi gặp lỗi. Nơi duy nhất tôi tìm thấy thông tin liên quan là đây. - yjwong
@yjwong có vẻ tốt với tôi và dường như là nguồn duy nhất. Bạn nên đăng câu trả lời đó để câu hỏi này có thể được đánh dấu là đã trả lời. - LiveWireBT


Các câu trả lời:


Theo Wiki btrfs, có vẻ như Btrfs đã xuất hiện để gắn kết dưới dạng chỉ đọc khi gặp lỗi. Do đó, lá cờ errors=remount-ro không được yêu cầu.


2
2018-01-15 14:59