Câu hỏi / etc / crypttab bỏ qua khi khởi động


Tôi muốn thiết lập mã hóa với dm-crypt và LUKS, nhưng tôi thiết lập nó theo cách thủ công, không phải trong quá trình cài đặt (tôi đã tạo phân vùng LUKS và / etc / crypttab tệp đúng cách). Nhưng phân vùng được mã hóa được định nghĩa trong / etc / crypttab không gắn kết khi khởi động. Nếu không, khi được gắn thủ công, mọi thứ sẽ hoạt động.

Đó là một bản cài đặt Ubuntu 13.10 sạch sẽ.


1
2018-01-11 00:53


gốc
Các câu trả lời:


Vấn đề là, chỉ gói đó cryptsetup-bin được cài đặt theo mặc định trên ubuntu 13.10 (và AFAIK trên các phiên bản cũ hơn). Điều đó có nghĩa là bạn có thể tạo và thao tác các phân vùng dm-crypt, nhưng bạn cũng cần cryptsetup gói chứa các tập lệnh khởi động để gắn khối lượng dm-crypt khi khởi động.

sudo apt-get install cryptsetup giải quyết vấn đề đó.


2
2018-01-11 00:53