Câu hỏi Ngày phát hành cho Ubuntu dành cho Android


Ngày phát hành cho Ubuntu dành cho Android khác với kiến ​​trúc điện thoại Galaxy Nexus và Nexus 4 ???

Bất kỳ ai có một phản ứng chính thức cho điều này?


1
2018-01-09 14:49


gốc
Các câu trả lời:


Đây là wiki chính thức, với các thiết bị tương thích, thiết bị làm việc và công việc đang tiến hành: wiki ubuntu

Tôi nghĩ đây là nguồn đáng tin cậy nhất (nếu không phải là duy nhất) cho khả năng tương thích ubuntu.


1
2018-01-09 15:00Điều đó đề cập đến Ubuntu Touch, không phải Ubuntu cho Android. - Luís de Sousa
Bạn nói đúng, xấu của tôi! - Laurent


Không có ngày phát hành chính thức cho Ubuntu cho Andriod và có thể không bao giờ có ngày phát hành. Điều này phụ thuộc vào các nhà sản xuất phần cứng đang sử dụng và vận chuyển thiết bị với nó.

LinuxonAndroid là một độc lập thay thế của các OEM đáng để kiểm tra.


1
2018-01-09 16:19