Câu hỏi Làm thế nào để cài đặt exfat-nofuse?


Có ai trong số các bạn đã cố gắng cài đặt exfat-nofuse. Tôi không chắc chắn làm thế nào để cài đặt nó. Biên dịch nó như là một mô-đun, hoặc biên dịch lại hạt nhân của tôi? ...

Ngoài ra, tôi có phải biên dịch lại nó sau mỗi lần cập nhật hạt nhân không? Nó sẽ được bao gồm trong hạt nhân trong tương lai?


1
2018-01-06 07:09


gốc
Các câu trả lời:


Chỉ cần nhấn Ctrl+Alt+T trên bàn phím để mở Terminal. Khi nó mở ra, hãy chạy (các) lệnh dưới đây:

Cài đặt Git và lấy mã nguồn cho Exfat-nofuse:

sudo apt-get install git
git clone https://github.com/rxrz/exfat-nofuse.git

Cài đặt Exfat-nofuse:

cd exfat-nofuse
make
sudo make install

Nạp module Exfat-nofuse vào kernel:

sudo modprobe exfat_fs

Nguồn:LinuxG


2
2018-01-06 12:31bây giờ tôi phải sử dụng modprobe exfat thay vì exfat_fs - d3rdon