Câu hỏi Ubuntu One có giới hạn kích thước hoặc loại tệp không?


Tôi đã tải lên một tệp 1.7G .iso lên Ubuntu One, tiếp tục theo dõi trong một thời gian dài với u1sdtool. Nhưng khi nó được tải lên và u1sdtool đưa ra ý kiến ​​phản hồi rằng không có chuyển nhượng nào xảy ra, tôi đã đi kiểm tra các tệp của mình thông qua trang web, nó không có ở đó. Đã quá lớn hoặc có giới hạn về loại tệp chẳng hạn như tệp .iso.


1
2018-01-02 08:00


gốc


Bạn đã tải lên tệp này bằng cách nào? Sử dụng máy tính để bàn hoặc trang web? Bạn có chắc là tệp đã tải lên xong chưa (kiểm tra với ứng dụng khách)? Các FAQ cảnh báo về ngắt kết nối khi tải lên các tệp lớn thông qua trang web. - kiri


Các câu trả lời:


Tôi không chắc điều gì sai, nhưng theo Câu hỏi thường gặp về Ubuntu One:

Tập tin kích thước lớn nhất tôi có thể đồng bộ với Ubuntu One là gì?

5 TB hiện là tệp kích thước lớn nhất bạn có thể đồng bộ hóa với Ubuntu One.


2
2018-01-02 08:56