Câu hỏi PlayOnLinux sẽ không mở; không thể tìm thấy curl từ cURL


Mỗi khi tôi cố gắng mở Play On Linux, tôi tiếp tục nhận được thông báo này:

Play On Linux cannot find curl (from cURL)
You need to install it to continue

nhưng tôi dường như không thể tìm thấy nơi mà tôi phải có được điều này cUrl bất cứ đâu.


1
2017-12-26 18:53


gốc


Bạn đã thử chưa sudo apt-get install curl trên một thiết bị đầu cuối? - jobin


Các câu trả lời:


Mở một dòng lệnh bằng cách nhấn Ctrl + Alt + T và nhập:

sudo apt-get install curl

Nhấn enter và nhập mật khẩu của bạn. Sẽ không có ký tự nào được hiển thị.

Khi được nhắc, nhấn yes.

Sau đó đóng / mở lại PoL.


2
2017-12-26 19:33