Câu hỏi Làm thế nào để trở lại trong quản lý thám hiểm?


Tôi mới trong Ubuntu và tôi không tìm thấy cách "quay lại" ở chế độ xem ưu tiên trong khi tôi đang đi du lịch trong các thư mục. Có phím tắt cho hành động này không? (trong cửa sổ tôi có thể sử dụng "mũi tên trái" để làm điều này)


1
2017-12-22 22:26


gốc
Các câu trả lời:


Ở phía trên bên trái của cửa sổ, bạn có thể tìm thấy nút để quay lại. Nếu bạn muốn làm điều đó trên bàn phím giữ ALT và nhấn mũi tên trái (nếu bạn muốn quay lại) hoặc mũi tên phải (nếu bạn muốn tiếp tục).


1
2017-12-22 22:34

Tôi không chắc bạn đang sử dụng phiên bản Tệp nào. Nhưng tôi có lựa chọn như vậy.

enter image description here

Bất kỳ cách nào Nếu bạn muốn di chuyển bằng HotKeys thì

ALt+ Mũi tên trái = Quay lại

ALT + Mũi tên bên phải = Chuyển tiếp


1
2017-12-22 22:56