Câu hỏi Tôi có thể lấy phiên bản Lubuntu cũ hơn ở đâu? [bản sao]


Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây:

Tôi có một máy tính cũ Compaq NC6000, và các hạt nhân mới nhất không hoạt động.

Tôi cần sử dụng phiên bản cũ hơn của Lubuntu. Tôi có thể tải xuống phiên bản cũ của Lubuntu ở đâu?


1
2017-12-21 21:11


gốc


Google là bạn của bạn. - Alvar
Bạn có chắc chắn bạn đã tải xuống phiên bản nền tảng chính xác không? (32 bit / 64bit) - s3lph
trùng lặp askubuntu.com/q/382579/169736 - Braiam
Có tôi đã tải nó hai lần, và tin nhắn tôi nhận được là một cái gì đó như máy tính này không hỗ trợ hạt nhân này cần một số PA và nó được cắt. - Mario


Các câu trả lời:


Có một vài liên kết được liệt kê ở đây:

https://help.ubuntu.com/community/Lubuntu/PreviousReleases


2
2017-12-21 21:22Bạn có thể muốn sử dụng 10.04. liên kết đầu tiên cho biết nó có thể hoạt động trên các kiến ​​trúc máy tính đã ngừng hoạt động. - s3lph