Câu hỏi Các tệp mặc định ban đầu có trong thư mục / usr / share là gì?


Có thể ai đó vui lòng chỉ cho tôi danh sách các tệp và thư mục mặc định mà bạn sẽ tìm thấy /usr/share thư mục sau khi cài đặt?

Bạn sẽ không tin rằng điều này khó tìm thấy như thế nào.


1
2017-12-19 03:46


gốc


Bạn có nghĩa rằng nó là "khó tìm" những tập tin được mặc định trong thư mục X, phải không? - Lucio
không có toàn bộ usr / chia sẻ thư mục ive được figting một viurs đẫm máu đẫm máu và ive xác định nó xuống finaly vào thư mục này nhưng tôi cần phải biết những gì các tập tin ban đầu và những gì những người đang bị hỏng - dean w
Nếu đó là trường hợp: cài đặt lại. - Rinzwind


Các câu trả lời:


Cài đặt Ubuntu trong một máy ảo, hoặc trên một máy chủ riêng ảo giá rẻ, sau đó nhìn.


2
2017-12-19 03:55

Danh sách thư mục mặc định trong /usr/share:

aclocal
acpi-support
adduser
alsa
alsa-base
app-install
applications
apport
apps
apt
aptdaemon
apt-xapian-index
aspell
avahi
backgrounds
base-files
base-passwd
binfmts
brltty
bug
ca-certificates
calendar
cogl
color
command-not-found
common-licenses
computerjanitor
consolefonts
console-setup
consoletrans
contractor
cups
dbus-1
debconf
debhelper
debianutils
defoma
desktop-directories
dict
dictionaries-common
djvu
doc
doc-base
dpkg
emacs
empathy
enchant
espeak-data
evince
evolution-data-server-3.2
farstream
file
file-roller
fonts
foo2qpdl
foo2zjs
foomatic
gala
gcalctool
gconf
GConf
gcr-3
gdb
gdm
geany
geoclue-providers
GeoIP
ghostscript
ginn
gir-1.0
gksu
glib-2.0
gnome
gnome-bluetooth
gnome-control-center
gnome-keyring-3
gnome-panel
gnome-power-manager
gnome-screenshot
gnome-session
gnome-settings-daemon
gnome-user-share
gnome-vpn-properties
gnupg
groff
grub
grub-gfxpayload-lists
gst-plugins-base
gst-python
gstreamer-0.10
gtk-doc
gtk-engines
gtksourceview-3.0
gutenprint
gvfs
hal
help
help-langpack
hplip
hunspell
hwdata
i18n
ibus
ibus-pinyin
ibus-table
icons
im-switch
indicator-application
indicator-datetime
indicators
info
initramfs-tools
initscripts
insserv
iptables
java
javascript
jockey
keyrings
language-selector
language-support
language-tools
launchpad-integration
libgksu
libgnomekbd
libgphoto2
libgweather
libindicator
liblouis
libnm-gtk
libquvi-scripts
libsensors4
libthai
libtimezonemap
libvisual-plugins-0.4
libwacom
lintian
linux-sound-base
locale
locale-langpack
locales
man
man-db
maya-calendar
menu
mibs
mime
misc
mobile-broadband-provider-info
mousetweaks
mozilla
mutter
nano
nautilus
nm-applet
noise
notify-osd
nvidia-common
omf
omf-langpack
onboard
oneconf
opencc
orca
os-prober
package-data-downloads
pam
pam-configs
pantheon
pantheon-files
perl
perl5
pinyin-database
pixmaps
pkgconfig
pkg-config-crosswrapper
plank
pnm2ppa
polkit-1
ppd
ppp
pulseaudio
purple
pygtk
pyshared
python
python-apt
readline
recovery-mode
rsyslog
samba
scratch
sgml
sgml-base
shotwell
simple-scan
snmp
software-center
software-properties
sounds
speech-dispatcher
sqlheavy
ssl-cert
system-config-printer
sysv-rc
tabset
telepathy
terminfo
themes
thumbnailers
totem
ubufox
ubuntu-sso-client
unattended-upgrades
unity-greeter
update-manager
update-notifier
usb_modeswitch
vala
vim
webkitgtk-3.0
X11
xgreeters
xml
xml-core
xsessions
xul-ext
yelp
yelp-xsl
zenity
zoneinfo

0
2017-12-19 09:00