Câu hỏi Sử dụng ISO cùng phiên bản cũ để cài đặt mới. Có vấn đề gì không?


Tôi đã tải về Ubuntu 13,10 iso cách đây vài tuần, nhưng không có thời gian để cài đặt hệ điều hành, vì vậy tôi có thể sao chép ISO sang USB bằng ISO, hoặc tôi nên tải xuống lại? Sẽ có bất kỳ bản cập nhật mới nào được cuộn lên tôi hay chúng sẽ được cập nhật ngay khi cài đặt? Cảm ơn. Xin lỗi vì tiếng Anh của tôi không tốt.


1
2017-12-19 12:16


gốc




Các câu trả lời:


Bạn có thể sử dụng ISO đó.

Sau khi cài đặt, bạn sẽ được nhắc cập nhật hệ thống và bản cập nhật này sẽ lâu hơn một chút so với bình thường (vì nó sẽ cập nhật mọi thứ đã được thay đổi kể từ khi bạn tải xuống).


2
2017-12-19 12:22