Câu hỏi Mở tệp trên ứng dụng đã mở [trùng lặp]


Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây:

Tôi sử dụng VLC để mở các tập tin video của tôi, nhưng mỗi khi tôi nhấp đúp chuột vào một đoạn video một trường hợp mới của VLC được tạo ra. Tôi muốn rằng khi một VLC đã được mở, thì tệp video mới sẽ mở trong trình phát hiện có thay vì tạo một phiên bản mới.


1
2017-12-16 16:47


gốc
Các câu trả lời:


Mở VLC, đi đến Công cụ trên thanh công cụ và sau đó Sở thích

Sau đó đi đến Giao diện và tìm kiếm điều này:

enter image description here


2
2017-12-16 17:07