Câu hỏi Ninja Kingdom Yêu cầu cập nhật flash của tôi nhưng nó đã được cập nhật? [đã đóng]


https://apps.facebook.com/ninjakingdom/?fb_source=canvas_bookmark

Vì vậy, có một cách giải quyết cho điều này? (trên ubuntu 13.10)


1
2017-12-17 03:19


gốc
Các câu trả lời:


Adobe đã từ lâu đã từ bỏ việc phát hành phiên bản mới của Flash cho Linux. 11.2 sẽ tiếp tục nhận được các bản sửa lỗi bảo mật, nhưng không còn nhiều tính năng mới nữa.

Nếu Vương quốc Ninja cần phiên bản Flash mới hơn, điều này có vẻ như vậy, hiện tại lựa chọn duy nhất của bạn là sử dụng Google Chrome với trình phát Flash tích hợp của nó.


2
2017-12-17 07:59