Câu hỏi Tải xuống hơi chậm trong Ubuntu


Tải về trong hơi nước là siêu chậm, thường ít hơn 1kb / giây. Tôi biết rằng điều này không phải do vị trí máy chủ hơi nước kém hoặc kết nối internet kém, vì nó tải tốt trên Windows. Tôi đang sử dụng Wubi.


1
2017-12-06 01:40


gốc
Các câu trả lời:


Rõ ràng khách hàng Ubuntu Steam có một lỗi có thể khắc phục được khi nó yêu cầu quá nhiều thông tin DNS. Xem ở đây để sửa

http://steamcommunity.com/app/221410/discussions/2/616189106498372437/


2
2017-07-16 01:35

Vấn đề không phải là Ubuntu. Tôi có cùng một vấn đề trên Mac OS và đôi khi ngay cả trên Windows. Thay đổi vị trí tải xuống-máy chủ bên trong Steam và thử lại.


0
2017-07-23 15:10