Câu hỏi Từ ubuntu, làm thế nào để bạn chỉnh sửa các tập tin được tạo bởi juju?


Là ssh cách duy nhất? Có cách nào để tạo một người dùng ftp đặc quyền root? Vsftpd có hỗ trợ điều đó không? Và nếu vậy bạn sẽ làm như thế nào? Cho đến nay, lựa chọn tốt nhất tôi có thể đưa ra là lxde và xrdp nhưng tôi không muốn làm chậm các nút juju của mình như thế.


1
2017-12-05 00:56


gốc
Các câu trả lời:


Một khi bạn triển khai các cá thể chúng là các máy chủ Ubuntu Server bình thường, vì vậy bạn có thể quản trị chúng theo bất kỳ cách nào bạn muốn chỉnh sửa các tệp.

Mặc dù hãy nhớ rằng nhiều nhà cung cấp dịch vụ công cộng không mở cổng theo mặc định, do đó, để có được một cái gì đó như xrdp làm việc bạn sẽ phải cấu hình sau đó.


2
2017-12-13 20:53