Câu hỏi Không có kết nối Wifi với Acer Aspire 5741G


Tôi đã cài đặt Ubuntu 12.04 LTS trong Acer Aspire 5741G (RAM 8GB, Cửa sổ 7). Sau khi cài đặt Ubuntu, tôi không thể kết nối Wifi. Mặc dù tôi đã kéo tùy chọn Wifi xuống, bật kết nối nhưng tôi không có kết nối. Tôi thậm chí đã thử cài đặt một bản sao mới, nhưng vấn đề vẫn giữ nguyên. Cứu giúp.


1
2017-11-30 03:40


gốc


Bạn có bật Wifi trong Bios không? Trên một số máy tính tắt Wifi trong Windows sẽ tắt nó trong Bios và làm cho nó không thể bật trong Ubuntu. - Paul Tanzini
Ít nhất chúng ta có thể biết mô hình thẻ không dây của bạn là gì không? - Braiam


Các câu trả lời:


Đầu tiên kiểm tra wifi của bạn được hardblocked hoặc softblocked bằng cách chạy lệnh dưới đây,

sudo rfkill list

Nếu wifi của bạn bị mềm thì hãy chạy lệnh dưới đây để mở khóa,

sudo rfkill unblock wlan

Nếu wifi của bạn bị khóa cứng thì bạn phải bật công tắc phần cứng wifi.


2
2017-11-30 03:47