Câu hỏi Có thể cho phép gcc 4.7 và gcc 4.8 cùng tồn tại trong Ubuntu 13.10 không


Tôi có một số công việc phát triển, có vẻ như GCC 4.8 sẽ không hoạt động tốt với các công cụ phát triển khác, vì vậy tôi có thể phải gắn bó với GCC 4.7, nhưng tôi không chắc chắn nếu điều này được cho phép trong Ubuntu 13.10 (64bit). Nếu có, bất cứ ai có thể cho tôi biết làm thế nào để cài đặt và cấu hình gcc 4.7 ở đây?


1
2017-11-24 23:32


gốc
Các câu trả lời:


Có, hai phiên bản sẽ cùng tồn tại một cách hạnh phúc. Bạn có thể gọi từng cá nhân bằng cách cụ thể gọi nó mặc dù chỉ có một phiên bản sẽ có CC bí danh với nó.

Cài đặt riêng từng bộ với:

sudo apt-get install gcc-4.7

sudo apt-get install gcc-4.8

Khi bạn đã sẵn sàng để biên dịch với một phiên bản cụ thể, hãy gọi nó một cách rõ ràng:

gcc-4.7 source.c -o executable

hoặc là

gcc-4.8 source.c -o executable

2
2017-12-14 21:24