Câu hỏi Làm thế nào để cài đặt Fogger?


Tôi muốn biết rằng làm thế nào để cài đặt ứng dụng Fogger, tương tác với các tài khoản web khác nhau bao gồm Facebook trên Ubuntu 13.10.

Trong kho lưu trữ Ubuntu chính, nó chỉ có sẵn cho Ubuntu 12.10

Làm thế nào để cài đặt nó?


1
2017-11-21 21:04


gốc
Các câu trả lời:


Fogger có thể được cài đặt với Bệ phóng kho ppa: loneowais / fogger

sudo add-apt-repository ppa:loneowais/fogger

sudo apt-get update

sudo apt-get install fogger

2
2017-11-21 21:08