Câu hỏi Có cách nào để mở một ứng dụng từ Trình duyệt Internet không?


Tôi tự hỏi khi nào tôi ghé thăm apps.ubuntu.com khi tôi nhấp vào biểu ngữ Có sẵn trên Trung tâm phần mềm , Nó mở ứng dụng Trung tâm phần mềm.

Tôi chỉ muốn biết cái gì là URL cho một ứng dụng cụ thể để nó được mở bằng Trình duyệt Internet?

Vì vậy, một ứng dụng trong Ubuntu có một IP địa chỉ nhà ?


1
2017-11-19 10:35


gốc
Các câu trả lời:


Một URL bao gồm không chỉ một địa chỉ nhà, mà còn của một giao thức. Sau đó là thư mục ứng dụng sử dụng để mở Trung tâm phần mềm.

Liên kết trên trang Lịch Gnome trỏ tới apt://gnome-schedule. Trình duyệt của bạn đã được hướng dẫn chuyển hướng apt:// liên kết đến Trung tâm phần mềm. Về mặt kỹ thuật, Trung tâm Phần mềm đã được đăng ký dưới dạng -bộ xử lý giao thức cho apt:// giao thức.

Điều này chỉ hoạt động vì cả trang web và hệ thống của bạn đều biết về giao thức.


2
2017-11-19 10:42