Câu hỏi Làm thế nào để tắt đăng nhập từ xa?


Làm cách nào để tắt Đăng nhập từ xa? Tôi không muốn mọi người đăng nhập vào máy tính của mình từ xa.


1
2017-11-20 20:05


gốc
Các câu trả lời:


Nó được tắt theo mặc định. Tính năng "đăng nhập từ xa" của màn hình đăng nhập là để đăng nhập vào các máy từ xa. Để đăng nhập từ xa hoạt động, bạn phải có máy chủ RDP mà bạn có tài khoản để đăng nhập.

Nếu bạn không có ý định sử dụng một dịch vụ như vậy, hoặc thiết lập máy của bạn để cho phép truy cập từ xa với VNC / RDP, thì bạn có thể loại bỏ các gói cho nó bằng cách chạy:

sudo apt-get autoremove --purge remote-login-service vino remmina remmina-common

Thao tác này sẽ xóa dịch vụ khách hàng, ứng dụng vino để hiển thị màn hình của bạn qua mạng thông qua RDP / VNC và ứng dụng khách remmina để kết nối với màn hình chia sẻ từ xa.


2
2017-11-20 21:11