Câu hỏi Cách đặt hiển thị hộp ảo của tôi cho Red Hat Linux thành 1366X768


Tôi đã cài đặt Red Hat Linux trên hộp ảo của mình và tôi không thể đặt hiển thị VM thành 1366X768. Tùy chọn hiển thị trong linux mũ đỏ chỉ hiển thị 1024x768, 800X600, 400x600.


1
2017-11-09 05:14


gốc


Bạn đã cài đặt thêm khách? - Mitch♦
Bổ sung khách là gì và làm thế nào để làm điều đó? - Muddassir Nazir


Các câu trả lời:


Khi mở máy ảo, hãy nhấp vào Thiết bị -> Cài đặt phần bổ trợ cho khách. Xem hình dưới đây.

enter image description here


2
2017-11-09 17:47