Câu hỏi ubuntu không khởi động sau khi cài đặt trình điều khiển quadro


Vì vậy, tôi đã cài đặt một card đồ họa thứ 2, cài đặt trình điều khiển độc quyền cho nó (nvidia quadro), nhưng bây giờ khi tôi khởi động máy tính, màn hình màu tím tải một lúc và sau đó tất cả tôi nhận được nó là một màn hình màu đen với một con trỏ nhấp nháy.
Tôi đã lấy thẻ thứ 2 nhưng nó không thay đổi gì cả.

Tôi đang chuẩn bị một thanh usb để khởi động từ nó và cố gắng truy cập vào hệ thống của tôi: có điều gì tôi có thể làm để sửa lỗi này không?

đó là một ubuntu 13,10 64 bit


1
2017-11-07 20:36


gốc
Các câu trả lời:


xin lỗi, tôi phát hiện ra ngay sau khi đăng bài, nhờ câu trả lời này:
https://askubuntu.com/a/352099/16726

  1. vào chế độ khôi phục (giữ nguyên sự dịch chuyển nhấn, sau khi BIOS được tải, hoặc ctrl+alt+F1 từ màn hình màu đen và sudo su)
  2. apt-get remove --purge nvidia*
  3. shutdown -r now

2
2017-11-07 21:03