Câu hỏi Bao nhiêu bộ nhớ cần hạt nhân?


Cần bao nhiêu bộ nhớ để hạt nhân có thể được nạp vào bộ nhớ?


1
2017-11-05 12:11


gốc


Câu hỏi của bạn không rõ ràng. - Avinash Raj


Các câu trả lời:


Các mô-đun hạt nhân không đặc biệt lớn. Nói chung, một mô-đun hạt nhân chỉ chiếm số lượng RAM vật lý cần thiết để tải.

Linux sử dụng lược đồ phân bổ bộ nhớ "dựa trên nền tảng", trong đó các bộ nhớ được thiết lập dành cho các đối tượng bộ nhớ có kích thước khác nhau. Lượng bộ nhớ vật lý được phân bổ thay đổi gần như mỗi giây. Vậy hạt nhân có bao nhiêu RAM? Mà phụ thuộc.

Bạn có thể dùng lsmod, sẽ hiển thị cho bạn thông tin về các mô-đun được tải trong RAM.


2
2017-11-05 12:30