Câu hỏi Làm thế nào tôi có thể nhận ra Mir chạy trên máy tính bảng / điện thoại chạy Ubuntu Touch Saucy Salamander? [bản sao]


Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây:

Điện thoại và máy tính bảng hoạt động khác với ubuntu trên máy tính để bàn. Vì vậy, đây là lý do tại sao mir không thể được tìm thấy theo cùng một cách tuy nhiên hệ thống với Ubuntu Touch Saucy Salamander chạy trên Mir. Không có Unity-system-compositor nào chạy trên hệ thống của tôi. Tôi thấy unity8 và lightdm đang chạy.


1
2017-11-03 18:32


gốc
Các câu trả lời:


Trên điện thoại hoặc máy tính bảng, chạy ps aux | grep SurfaceFlingervà nếu bạn không thấy quá trình theo tên đó thì bạn đang chạy Mir


2
2017-11-03 20:41