Câu hỏi Không có công cụ nào cho Kdenlive


Hey guys tôi sử dụng kdenlive để chỉnh sửa video và hơn tải chúng lên youtube nhưng gần đây tôi đã khám phá kdenlive, hơn bằng cách nào đó tôi không biết những gì tôi nhấp vào đó gây ra đóng tất cả các công cụ (như clip màn hình). Vì vậy, bây giờ tôi không thể xem video đã chỉnh sửa và giờ đây trình bổ sung clip của tôi đã biến mất. Vì vậy, bây giờ tôi thậm chí không thể thêm một clip / phim vào dự án của tôi. Tôi thậm chí không thể tạo video cho youtube, hãy giúp tôi! :( emphasized text

Như bạn thấy không có công cụ hay gì cả.


1
2017-11-01 23:16


gốc
Các câu trả lời:


Tôi không biết chuyện này đã xảy ra như thế nào. Nếu bạn có thể tìm ra lý do của nó, hãy cho tôi biết. Tôi cần nó.

Nhưng như là giải pháp, bạn phải có khả năng thiết lập lại bố trí mặc định bằng cách vào menu: View> Load layout> Layout 1.

Nếu bạn không thể nhìn thấy thanh menu, nhấn ALT + F10

Tôi hy vọng nó giải quyết vấn đề của bạn


2
2017-11-17 18:44