Câu hỏi Ubuntu tương đương với windows explorer


Những gì tôi muốn làm là chỉnh sửa một tập tin: /usr/share/vlc/http/.hosts. Trong cửa sổ tôi xác định vị trí tập tin bấm mở với notepad.

Trong ubuntu tôi đi đến các tập tin / nhà và tôi không thể nhìn thấy bất kỳ người dùng.

Ai đó có thể chỉ cho tôi đi đúng hướng không.


1
2017-11-02 13:09


gốc


.hosts là tên tệp hoặc tên thư mục. - Avinash Raj


Các câu trả lời:


okay bây giờ mở tập tin sau đó ở phía bên trái bạn sẽ tìm thấy tùy chọn "máy tính" bấm vào nó

bây giờ điều hướng đến usr> share> vlc> http> và bây giờ bạn cần nhấn ctrl + h để hiển thị các tập tin ẩn (tập tin bắt đầu bằng. được ẩn) và mở nó.


2
2017-11-02 13:26