Câu hỏi Làm cách nào để ngăn chặn 18 cửa sổ trình bảo vệ màn hình mở? [đã đóng]


Khi tôi đăng nhập vào KDE, ~ 18 kdeasciiquarium.kss các tiến trình chạy, mỗi tiến trình trong một cửa sổ riêng biệt. Đó là bảo vệ màn hình của tôi, nhưng tại sao nó lại bắt đầu trong một cửa sổ, và tại sao 18 trong số đó lại chạy?

Điều này bắt đầu xảy ra sau khi nâng cấp từ Kubuntu 13.04 lên 13.10.

enter image description here


1
2017-10-30 22:07


gốc


Lỗi KDE - thêm: kubuntuforums.net/showthread.php?63503-kblankscrn-kss và - user26687
Đã bỏ phiếu cho chủ đề và đã đóng, nhưng vẫn là một câu hỏi hữu ích (tôi đang gặp vấn đề tương tự) và một câu trả lời hữu ích (nó đã giải quyết được vấn đề). Đôi khi tôi không hiểu cộng đồng SE. - Mark E. Haase


Các câu trả lời:


Cài đặt hệ thống KDE> Khởi động và tắt máy> Quản lý phiên - loại trừ trình bảo vệ màn hình khỏi khôi phục.

enter image description here


2
2017-11-05 18:33