Câu hỏi Canon PIXMA MG2555, không có trình điều khiển cho Ubuntu


Gần đây tôi đã có Canon PIXMA MG2555. Tôi có Ubuntu 12.04LTS và không có trình điều khiển cho nó. Có cách nào tôi có thể làm cho nó hoạt động mà không có tài xế không? Chúc mừng!


1
2017-10-27 11:45


gốc


Bạn đã thực sự cố gắng cài đặt máy in thông qua cài đặt hệ thống -> máy in -> thêm máy in? Có thông báo lỗi nào không? - LiveWireBT
có thể trùng lặp Làm cách nào để cài đặt trình điều khiển Canon Printer MP190? - LiveWireBT


Các câu trả lời:


Trình điều khiển máy in cho Linux có sẵn trên Trang web của Canon.

Tải xuống và cài đặt Trình điều khiển Máy in ScanGearMP và IJ.


2
2018-01-02 09:56