Câu hỏi Webcam xuất hiện màu đen trong Skype, Acer Aspire V3-571G


Webcam của tôi hoạt động bình thường trên Flash, Cheese, v.v. Tuy nhiên, trong Skype, nó có màu đen.

Máy tính xách tay của tôi là Acer Aspire V3-571G.

Bất cứ ai cũng biết làm thế nào để khắc phục nó?


1
2018-05-14 11:08


gốc
Các câu trả lời:


Tôi tiếp tục tìm ra giải pháp cho câu hỏi của riêng mình, nhưng nhìn thấy khi những người khác có thể đối mặt với cùng một vấn đề, những gì cố định nó đã được gõ vào terminal v4l2-ctl --set-ctrl=exposure_auto_priority=1 mọi lúc tôi bắt đầu một cuộc gọi skype.


2
2018-05-15 08:42